top of page

Jernutskillere & magneter

Espelien AS er forhandler for Goudsmit Magnetic Systems BV. Vi leverer et bredt spekter av separasjonssystemer som rørmagneter, tromlemagneter, magnetfiltre, cleanflow magneter, kaskademagneter, overbåndsmagneter, NF-separatorer, metalldetektor og metalseparatorer. Som på ulike måter separerer både magnetisk og umagnetisk materialer. Systemene kan for eksempel anvendes i forbindelse med kvalitetssikring av sluttproduktet eller en produktstrøm av forskjellige pulver eller flytende stoffer, eller for å unngå skader av produksjonsutstyr

Magnetisk filtrering Goudsmit magnetseparator for å fange opp metalliske fremmedlegemer i produktstrømmen.

Magnetisk håndtering Goudsmit magneter for håndtering av ferromagnetiske deler i metall-, bil- og robot industri.

Resirkulering & sortering utsortering av både ferromagnetiske og ikke-ferromagnetiske deler.

bottom of page